02/12/2015 | 0

Bị cho thôi việc vì dám từ bỏ đảng CSVN?

Bị cho thôi việc vì dám từ bỏ đảng CSVN?

Các công bố khoa học trên hồ sơ Google Scholars của Doãn Minh Đăng.

Đáng chú ý là qua vụ việc này, một lần nữa cho thấy trong giáo dục, CSVN đã tiếp tục thể hiện quyền lực độc tôn, khi quyết định chọn ai là hiệu trưởng, hiệu phó của trường đại học. Nói một cách khác, CSVN công khai vi hiến khi phân biệt “giảng viên không đảng viên” và “giảng viên đảng viên”.

Ông Dương Thái Công- Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ- đã nói về sự việc anh Doãn Minh Đăng đã tố cáo ông và trường lên mạng xã hội những ngày qua. Ông Công cho biết đã từng đưa anh Đăng làm hiệu phó trường. Chị Sắc, mẹ anh Đăng là cán bộ quản lý chức vụ phó giám đốc của Trung tâm Đại học tại chức, là tiền thân trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ hiện nay. Đến cuối năm 2014, “không biết có tư tưởng ra sao” mà anh Đăng đưa đơn xin ra khỏi ban giám hiệu. Ông Cônh đã nhiều lần thuyết phục anh Đăng suy nghĩ lại nhưng anh ấy vẫn dứt khoát xin ra. Sau đó là một chuyển biến lớn nữa khi anh Đăng xin ra khỏi đảng vào đầu năm 2015. Đây là trường hợp đặc biệt, vì anh Đăng là đảng viên được kết nạp khi đang du học tại Hà Lan và là một cán bộ được đánh giá cao để làm cán bộ quản lý. Mẹ của anh Đăng đã nhờ tôi để thuyết phục Đăng rút lại quyết định, nhưng anh Đăng vẫn nhất quyết phải ra khỏi đảng. Anh Đăng trả lời anh ấy là nhà khoa học, muốn làm chuyên môn thôi.

Anh Doãn Minh Đăng hiện bị kỷ luật không được tham gia giảng dạy và chuẩn bị cho nghỉ việc.

Vũ Minh Ngọc / SBTN