22/05/2016 | 0

Bernie Sanders: Sự khác biệt giữa ông & Hillary Clinton

Bernie Sanders: Sự khác biệt giữa ông & Hillary Clinton

Vado, New Mexico. (Reuters) – Ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ Bernie Sanders nhấn mạnh sự khác biệt giữa ông và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton.

Theo vị thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont, một trong những khác biệt là cách họ gây quỹ. Ông tự hào tuyên bố mình là ứng cử viên duy nhất không có siêu Ủy Ban Hành Động Chính Trị. Ông không muốn tiền từ Wall Street hoặc các công ty Mỹ bởi vì ông không đại diện họ. Ông đại diện các gia đình lao động. Ông Sanders nói thêm rằng bà Clinton có một số siêu Ủy Ban Hành Động đang tài trợ cho chiến dịch vận động của bà. Ông Sanders cũng nói về mức lương tối thiểu ông muốn tăng lên thành 15 Mỹ kim một giờ, trong khi bà Clinton muốn tăng lên thành 12 Mỹ kim.

Ngoài ra ông Sanders cũng nói về các thỏa thuận thương mại mà bà Clinton ủng hộ trong khi ông phản đối. Bà Clinton gần đây tuyên bố cuộc đua của đảng Dân Chủ đã kết thúc bởi vì bà dẫn trước một cách không thể vượt qua được trong số phiếu đại biểu, mặc dù ông Sanders khẳng định ông sẽ ở lại cuộc đua cho tới hội nghị quốc gia đảng Dân Chủ. (Nguyên Trân)