17/11/2016 | 0

Bernie Sanders: Ông Trump không nên chọn Bannon làm chiến lược gia trưởng

Bernie Sanders: Ông Trump không nên chọn Bannon làm chiến lược gia trưởng

New York, New York. (Reuters) – Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói rằng Tổng thống của Hoa Kỳ không nên giữ một người kỳ thị chủng tộc ở bên cạnh, và kêu gọi ông Trump nên xem lại việc bổ nhiệm trưởng ban tranh cử Steve Bannon làm phụ tá chính ở Tòa Bạch Ốc.

Trong bài phát biểu trước sinh viên trường đại học George Washington ở DC, ông Sanders cho biết bài diễn văn của ông là bức thư mở gởi tới ông Trump. Ông nhân danh hàng triệu người Mỹ, khuyên ông Trump đừng đi ngược vào thời quá khứ của sự cố chấp, của quan điểm kỳ thị, mà nên bước tới để tạo nên một xã hội không-phân-biệt-đối-xử. Việc ông Trump giữ một người kỳ thị bên cạnh là điều không thể chấp nhận.

Theo Reuters, các nhóm da trắng thượng tôn và nhóm tân quốc xã – nếu có – tỏ ra rất khích động trước việc ông Trump chọn ông Bannon làm chiến lược gia trưởng ở Tòa Bạch Ốc. Trước khi được chọn làm trưởng ban tranh cử của ông Trump, ông Bannon là người sáng lập Breitbart News – một website tin tức của phong trào cực hữu. Đây là một liên minh hữu khuynh tự phát, gồm những nhà dân tộc cứng rắn, các nhóm tân quốc xã, da trắng thượng tôn và bài Do Thái.

Theo Reuters, ông Bannon 62 tuổi, là cựu sĩ quan hải quân, cựu viên chức cao cấp tại Goldman Sachs. Việc ông Trump bổ nhiệm ông Bannon bị nhiều người phản đối. (Mai Đức)