Bệnh viện ở California tràn ngập bệnh nhân COVID-19

Các bệnh viện tại tiểu bang California đang bị tràn ngập vì số người bệnh COVID-19. Nhiều quận bệnh viện không còn giường trống tại ICU. Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây từ Fresno.