22/04/2016 | 0

Bệnh viện cấy ghép thận giữa cặp hiến & cho

Bệnh viện cấy ghép thận giữa cặp hiến & cho

New York, New York. (CBS) – Tại bệnh viện North Shore vừa diễn ra các cuộc cấy ghép thận theo phương pháp “trao đổi ba chiều.”

Họ bao gồm 3 cặp hiến tặng và tiếp nhận, thay đổi vị trí của nhau vì người muốn hiến tặng thận cho người thân của mình không có cùng nhóm máu. Cuộc giải phẫu cấy thận bắt đầu với bà Dawn Bates, người hiến tặng nhưng lại không cùng nhóm máu với cháu gái Nicole Johnson. Thế nhưng cuộc cấy ghép vẫn được tiến hành sau đó, để cấy ghép thận của một người xa lạ là Catherine Richards cho Nicole Johnson. Richards ràn rụa nước mắt nói rằng bà là một giáo sư trường Hempstead sẵn sàng hiến tặng quả thận cho Nicole Johnson khi biết chắc rằng sẽ cô duy trì được cuộc sống. Còn mẹ chồng của Catherine Richards thì sẽ được cấy thận của Terry Fung Ching. Và thận của bà Dawn Bates sẽ được cấy cho vợ của Terry Fung Ching là bà Tiffany.

Các cuộc cấy ghép thận trong cùng một ngày theo phương pháp “trao đổi 3 chiều” như thế từng diễn ra tại một số bệnh viện ở Hoa Kỳ. Cuộc phẫu thuật kéo dài đến 14 tiếng đồng hồ với đầy đủ các loại máy móc từ máy nội soi, thiết bị định vị và dụng cụ y tế. Có thể nói đây là cuộc hoán đổi ba chiều để tìm kiếm sự tương thích giữa ba cặp muốn hiến tặng và cần được tiếp nhận quả thận để duy trì cuộc sống. Hiện nay, Hoa Kỳ có hàng trăm ngàn bệnh nhân cần được cấy ghép thận. (Song Châu)