18/05/2017 | 0

Bệnh nhân thu nhập thấp được chăm sóc sức khỏe tốt hơn với Obamacare

Bệnh nhân thu nhập thấp được chăm sóc sức khỏe tốt hơn với Obamacare

New York, New York. (Reuters) – Nhóm nghiên cứu y tế công cộng vẫn đang tìm hiểu hiệu quả của Obamacare đối với người có thu nhập thấp, mặc dù Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát và Tòa Bạch Ốc cố gắng xóa bỏ và thay thế chương trình này.

Một nghiên cứu mới về Y tế công bố vào hôm qua, cho thấy việc mở rộng Medicaid của Obamacare không chỉ tăng tỷ lệ người được bảo hiểm, mà còn hoàn thiện khả năng tiếp cận và chi trả của bệnh nhân có thu nhập thấp trong 3 năm qua.

Kết quả nghiên cứu được công bố vào thời điểm quan trọng, khi Thượng Viện đang làm việc để thông qua phiên bản sửa đổi của dự luật bảo hiểm sức khỏe của Hạ Viện. Phiên bản sửa đổi này có thể thay đổi Medicaid, tiền bảo phí và một số khía cạnh khác của hệ thống y tế.

Benjamin Sommers là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết ông thực hiện hàng ngàn cuộc gọi điện thoại ngẫu nhiên từ năm 2013 đến năm 2016, trò chuyện với 10,885 người ở độ tuổi từ 19 tới 64 có thu nhập thấp. Người được phỏng vấn trả lời trước khi mua bảo hiểm Obamacare, họ có bảo hiểm ở những nơi khác nhưng không được bảo đảm, hầu như rất khó gặp bác sĩ, gặp rắc rối trong việc trả tiền co-pay và mua thuốc men. Nhưng từ khi mua Obamacare, sức khỏe của họ không chỉ được chăm sóc tốt hơn, mà bảo phí trọng gói gia đình cũng thấp hơn. Trung bình bảo phí gia đình được giảm 337 Mỹ kim một năm.  (Mai Đức)

TAGS: obamacare