10/10/2015 | 1

Ben Carson nói rõ nhận xét về nạn diệt chủng Do Thái

Ben Carson nói rõ nhận xét về nạn diệt chủng Do Thái

Washington, DC. (Reuters) – Ứng cử viên Cộng hòa Ben Carson bênh vực những nhận xét gây tranh cãi của ông, cho rằng nạn diệt chủng Do Thái có thể tránh đượvc nếu người Do Thái ở châu Âu có súng.

Một ngày sau khi đưa ra phát biểu trên trong một cuộc phỏng vấn, ông Carson tìm cách nói rõ ý kiến trên tại một sự kiện ở Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Washington. Ông nói nhận xét của ông bị bóp méo và báo chí cánh tả đang tìm cách khuấy lên một cuộc tranh cãi. Ông giải thích rằng khi một bạo chúa nắm quyền cai trị đất nước, điều đương nhiên là họ giải giáp tất cả mọi người để tránh sự chống đối. Điều này xảy ra ở Đức vào cuối thập niên 1930 và đầu thập niên 1940. Không chỉ ở Đức và nhiều quốc gia khác cũng vậy. Đó là lý do tạo sao Hoa Kỳ có Tu Chính Án thứ 2. Khi nói lên điều trên, không có nghĩa là ông không vui trước nhiều vụ nổ súng xảy ra, chỉ có nghĩa là ông muốn mọi người tôn trọng và không can thiệp vào Tu Chính Án thứ 2.

Ứng cử viên Carson cũng nói rằng người Hồi giáo không thể làm tổng thống Hoa Kỳ, vì theo Hiến Pháp, người sinh ra ở nước ngoài không thể nắm quyền lãnh đạo đất nước này. Điều đó rất đúng. Vì dù người đó sống ở nước Mỹ này trọn đời, dù người đó phục vụ cho quân đội, không ai có thể đo lường được lòng trung thành đối với nước Mỹ của người có những đức tin khác nhau. (Mai Đức)