27/02/2014 | 2

Ben Affleck vận động cho hòa bình Congo

Ben Affleck vận động cho hòa bình Congo

Washington, DC – Diễn viên, đạo diễn Ben Affleck gặp Ngoại Trưởng John Kerry và cựu Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Wisconsin và cũng là đặc sứ khu vực Great Lakes ở Phi Châu để thảo luận về vấn đề Congo. Ben Affleck thấy được tia hy vọng tại Congo sau nhiều năm xung đột. Ông kêu gọi Quốc Hội không để vuột mất cơ hội tiến bộ.
Ben Affleck là người sáng lập Sáng Kiến Đông Congo, một tổ chức vận động ủng hộ hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Hôm nay, ngôi sao điện ảnh gặp các thượng nghị sĩ và điều trần trước Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện. Trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin AP, Ben Affleck và cựu Thượng Nghị Sĩ Russell Feingold, đặc sứ khu vực, nói về những thay đổi tại cựu thuộc địa của Bỉ, có khoảng 68 triệu dân.
Congo là một trong những quốc gia bất ổn nhất tại Phi châu. Ước tính khoảng 5 triệu người đã bị thiệt mạng kể từ khi một cuộc chiến khu vực xảy ra vào năm 1997. – N. Trần