Bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại Philadelphia

Từ 2 giờ trưa đến 7 giờ 30 tối, ngày 12-11-2016, Dòng Chúa Cứu Thế Philadelphia và Nhóm Cầu Nguyện Miền Đông Bắc tổ chức Tĩnh Tâm Bế Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại đền thánh Saint John Neuman, Philadelphia. Mời quý vị lắng nghe một vài chia sẻ của Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh trong phóng sự sau đây.