13/11/2014 | 0

Bế mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh Asean

Bế mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh Asean

Naypyitaw – Miến Điện. (Reuters) – Hiệp hội các nước Đông Nam Á hay ASEAN đã kết thúc cuộc hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Naypyitaw của Miến Điện sau 2 ngày thảo luận về các vấn đề an ninh, kinh tế và tranh chấp lãnh thổ.

Chức chủ tịch ASEAN đã được trao lại cho Malaysia trong lễ bế mạc và Malaysia sẽ là nước tổ chức hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào năm 2015. Thủ tướng Najib Razak của Malaysia nói rằng ông ta sẽ cố gắng cổ võ hòa bình và an ninh trong vùng, tìm các giải pháp cho các vấn đề liên hệ tới hòa bình và an ninh trong vùng. ASEAN hiện có 10 quốc gia thành viên đã được Indosenia, Malaysia, Phi Luật Tân, Singapore và Thái Lan thành lập trong tháng 8 năm 1967. Từ đó, các nước khác trong vùng đã gia nhập gồm có Brunei, Cambodia, Lào, Miến Điện, và Việt Nam.

Mục đích của ASEAN là thúc đẩy phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, thăng tiến văn hóa giữa các nước thành viên, bảo vệ an ninh và hòa bình trong vùng. Tất cả 10 nước ASEAN bao trùm một vùng đất rộng 4.46 triệu cây số vuông, dân số tổng cộng khoảng 600 triệu, chiếm 8.8% dân số thế giới. Nếu ASEAN là một nước duy nhất thì nền kinh tế sẽ đứng hàng thứ 6 trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nhật Bản, Ấn Độ và Đức. (Huệ Võ)