Bảy ngư dân Hà Tĩnh lên Hà Nội khiếu nại việc cấp phép Formosa

Vào ngày 29/09/2016, 7 người dân ở xã Kỳ lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đại diện cho 36 hộ dân làm nghề biển đến Bộ Tài Nguyên – Môi Trường tại Hà Nội để khiếu nại việc cấp phép xả thải cho công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây thảm họa môi trường biển miền Trung ảnh hưởng đến hàng triệu người dân. Những người đại diện này từng đến Bộ Tài Nguyên – Môi Trường một tháng trước và được hẹn lần này sẽ được gặp Bộ Trưởng Trần Hồng Hà tuy nhiên lần này họ vẫn không được gặp. Thay vào đó là Trưởng phòng tiếp dân và ông này có hứa là sẽ trình bày những yêu cầu của người dân lên Bộ trưởng.