Bảy học sinh gốc Việt được học bổng Simon Family Foundation

Bảy học sinh gốc Việt được học bổng Simon Family Foundation

Bảy học sinh gốc Việt trong số 16 em học sinh lớp 10 được đại diện Simon Family Foundation trao mỗi em $1,000 học bổng đại học hôm Thứ Ba, tại phòng họp của Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove.
Chương trình Simon Scholars Program giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, điểm trung bình ít nhất là 2.5, nhưng có ý muốn mạnh mẽ để đạt được mảnh bằng đại học và trở thành những thành viên hữu dụng cho xã hội.
Trong những năm học lớp 11 và 12, tám học sinh trung học Los Amigos và tám học sinh Rancho Alamitos High School sẽ được hỗ trợ liên tục từ các quản trị viên của chương trình Simon Scholars Program, một khoản trợ cấp tiền mặt và máy tính, lớp chuẩn bị thi SAT và hoặc ACT và dạy kèm học, đi tour các đại học và cơ hội tham gia vào các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Trong khi các học sinh đến một trường cao đẳng hoặc đại học, họ sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động kết nối, tư vấn và thực tập, nhận được sự hỗ trợ của thành viên MSP trên toàn quốc, và tiếp tục tham gia vào các hoạt động của chương trình này.
Ba em trường Los Amigos High School là Trinh Nguyễn, một thành viên của Kiwins Club và một thành viên của đội điền kinh. Em muốn theo học UCLA để trở thành một y tá. Judy Phạm muốn theo học UC Berkeley và theo môn chính về công việc xã hội.
Thịnh Trương muốn theo học một trong các đại học Harvard, Stanford, UC Berkeley để trở thành một nhà vi sinh vật hay một thảo trình viên máy tính. Felix Nguyễn muốn theo học đại học Chapman hoặc UCLA để học một nghề nghiệp trong các ngành khoa học.

“7 học sinh gốc Việt được học bổng Simon Family Foundation”
Bốn em của trường Rancho Alamitos High School là Jenna Nguyễn muốn theo học UCI hoặc UCSD để nghiên cứu sinh học và trở thành bác sĩ mắt. Mỹ Trần – tham gia Japanese Club và thích vẽ.
Em muốn theo học CSULB để trở thành một họa sĩ minh họa hoặc giám đốc nghệ thuật. Kristy Võ – là thành viên của Red Cross Club và chơi quần vợt cho trường. Em muốn theo học UCLA để nghiên cứu kinh doanh và kỹ thuật. (T. Lan)