26/12/2015 | 3

Bầu khí Noel tại Giáo Phận Xuân Lộc, Hạt Hố Nai, Đồng Nai

Bầu khí Noel tại Giáo Phận Xuân Lộc, Hạt Hố Nai, Đồng Nai

Những ngày này sắc màu Giáng Sinh đang tràn ngập khắp các giáo xứ, giáo họ và mọi gia đình trong toàn Giáo Phận. Dưới đây là một số hình ảnh nơi các giáo xứ: (ảnh: Giáo phận Xuân Lộc cung cấp)

Vũ Minh Ngọc / SBTN