Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Bầu cử vòng một Tổng Thống Pháp nhiệm kỳ 2017-2022

Bầu cử vòng một Tổng Thống Pháp nhiệm kỳ 2017-2022

Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng Thống Francois Holland sắp chấm dứt. Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra thật sôi nổi và hồi hộp. Các thống kê trước ngày bầu cử cho thấy số cử tri ủng hộ của 4 ứng cử viên hàng đầu trong số 11 ứng cử viên thay đổi rất sát sao. Từ Paris, thông tin viên Tường An gửi về bài tường thuật về cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp vòng 1 diễn ra vào ngày 23/4 với ý kiến của các cư dân tại đây.