13/06/2016 | 0

Bầu cử siêu thực tiếp diễn: Quốc Hội CSVN bầu tam trụ trong tháng 7

Bầu cử siêu thực tiếp diễn: Quốc Hội CSVN bầu tam trụ trong tháng 7

Tự trụ của chế đô CSVN hiện nay. (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, ba nhân vật này đã được bầu vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua. Những người đã được bầu với số phiếu trên 90% gồm ông Trần Đại Quang vào chức Chủ Tịch Nước, ông Nguyễn Xuân Phúc vào chức Thủ Tướng Chính Phủ, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào chức Chủ Tịch Quốc Hội.

Cùng với ông Nguyễn Phú Trọng do đảng cộng sản bầu lên làm Tổng Thư Ký, họ làm thành “tứ trụ” của chế độ CSVN hiện nay.

Theo Hiến pháp và pháp luật, Quốc hội khóa mới sau kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội sẽ họp phiên đầu tiên để chọn ra các vị trí lãnh đạo mới cho nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp.

Bầu cử Quốc hội vừa được tiến hành vào ngày 22/5 và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14 theo kế hoạch tổ chức từ ngày 20 đến 30 tháng 7 tới đây.

Hôm nay 13/6 Tổng Thư Ký Quốc Hội là ông Nguyễn Hạnh Phúc thông báo rằng ngoài ông Trọng ra, “tam trụ” sẽ được bầu lại trong kỳ họp đầu tiên của Quốc Hội khóa 14.

Theo thông lệ, trước khi diễn ra các cuộc bầu cử mới, những người đương nhiệm phải được miễn nhiệm. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam đưa tin là trong lần bầu cử sắp tới, “tam trụ” sẽ không cần phải được miễn nhiệm.

Với hình thức xôm tụ và sự thay đổi khó lý giải như vậy, kết quả của cuộc bầu cử xem như đã được định trước, nghĩa là sẽ không có gì diễn ra khác với sự an bài của đảng cộng sản đương quyền.

Hiện nay 96% đại biểu Quốc Hội Việt Nam là đảng viên cộng sản.

Huy Lam / SBTN