Bầu Cho SBTN Trong Cuộc Thi FedEx Small Business Grant | VOTE for SBTN at FedEx Small Business Grant

Đài truyền hình SBTN đang tham gia cuộc thi Small Business Grant do Fed-Ex tổ chức cho các công ty nhỏ bị ảnh hưởng bởi dại dịch Covid-19 vừa qua. Chương trình bình chọn bắt đầu từ ngày 10 tháng 03, 2021 đến ngày 24 tháng 03, 2021. SBTN cần sự ủng hộ của quý khán giả bằng cách bấm vào đường link dưới đây và nhập vào email address của mình để Vote cho SBTN:

https://smallbusinessgrant.fedex.com/entry/mq5ZqfAiJa

Mỗi email address có thể bầu chọn được một lần trong 24 tiếng. Xin quý khán giả ủng hộ SBTN bằng cách phổ biến thông tin này đến bạn bè, người thân, để cùng giúp cho SBTN có thể thắng giải trong cuộc thi do công ty FedEx tổ chức.