17/10/2015 | 0

Baton Rouge giải quyết chênh lệch số hóa

Baton Rouge giải quyết chênh lệch số hóa

Baton Rouge, Louisiana. (CBS) — Kết nối vào Internet để lướt mạng từ chỗ ngồi ấm êm trong nhà mình, là một điều mà rất nhiều người xem như là chuyện bình thường.

Nhưng ở mạn đông thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, gần 1 trong 3 gia đình không có máy điện toán. Ngoài ra, nhiều người hơn nữa không thể kết nối với mạng Internet. Chính quyền đang tìm cách thay đổi điều này. Em Tyler Trahan dành nhiều ngày mỗi tuần để làm bài tập tại thư viện thành phố, vì nơi này cung cấp máy điện toán và Internet. Em không thể lên Internet từ nhà, và đây là một vấn đề vì điểm của em, các bài tập và ngày càng nhiều tài liệu trong các lớp học giờ đây đều nằm trên mạng. Bà Mary Stein, giám đốc phụ tá của hệ thống thư viện công, nói không có Internet thật sự là một vấn đề khổng lồ trong thế kỷ 21. Các nhà lãnh đạo địa phương cũng cảm thấy đây là một vấn đề có tính sinh tử đối với nền kinh tế địa phương, bởi vì cư dân tại những khu vực nghèo dường như càng khó tìm được việc làm, khi đơn xin việc và các chương trình huấn nghệ đều đang được đưa hết lên mạng.

Mới đây, Baton Rouge nhận được sự hỗ trợ của công ty Cox Communications với chương trình nối mạng giá 10 Mỹ kim một tháng cho một số gia đình nghèo. Các nhà lãnh đạo hy vọng sẽ có thêm những chương trình khác nhằm san bằng khoảng cách kỹ thuật số trong thời gian tới. (Huy Lam)