21/07/2015 | 0

Bắt giam nguyên chủ tịch tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

Bắt giam nguyên chủ tịch tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

Ông Nguyễn Xuân Sơn.

Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã khám nhà ông Sơn tại khu Ciputra, Hà Nội. Nguyễn Xuân Sơn vừa bị Nguyễn Tấn Dũng cách chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày 19 tháng 7 năm 2015, nhưng ngay sau đó được Bộ Công Thương giao một công tác tại Tổng cục Năng lượng.

Nguyễn Xuân Sơn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào ngày 15 tháng 7 năm 2014, thay thế Phùng Đình Thực tới tuổi về hưu. Trước khi đứng đầu Tập đoàn Dầu khí, ông Sơn giữ chức Tổng giám đốc Công ty Tài chánh Dầu khí, Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu Khí.

Ngân hàng OceanBank có nhiều cổ đông lớn. Tập đoàn Dầu khí đã đầu tư vào ngân hàng này trên 800 tỷ đồng. Sau khi ông Hà Văn Thắm là chủ tịch Hội đồng Quản trị OceanBank bị bắt giam, Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã mua lại OceanBank với giá zero đồng. Nghĩa là các cổ đông mất sạch toàn bộ số tiền đầu tư vào ngân hàng này, trong đó có 800 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí.

Việc đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Sơn thực hiện. Ngoài ra ông Sơn còn bị tình nghi có liên quan tới những sai trái của Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GP. Bank). Vào năm 2012 thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã xác định GP. Bank có nhiều yếu kém, tiềm ẩn rủi ro, kết quả kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu và quản trị, điều hành ngân hàng kém hiệu quả, làm GP. Bank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Sau khi bị cách chức trong ngày 19/07, người nhà đã đưa ông Sơn vào bệnh viện Bạch Mai, nhưng không cho biết rõ chi tiết bệnh tình.

Hồng Tú / SBTN