Đang tải...

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 03, các văn phòng thống kế dân số sẽ ngừng hoạt động trong hai tuần đến 1 tháng 04, 2020.

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 03, các văn phòng thống kế dân số sẽ ngừng hoạt động trong hai tuần đến 1 tháng 04, 2020.

Ảnh: cencus 2020

Chưa đầy một tuần trước, thống kê dân số năm 2020 đã khởi động hoàn toàn và những lời mời tiếp tục đến trong các hộp thư trên toàn quốc. Tính đến sáng nay, hơn mười mt triệu gia đình đã trả lời. Nước Mỹ đang đẩy mạnh để định hình tương lai của chúng ta và đảm bảo các gia đình và cộng đồng được tính.

Bắt đầu từ hôm nay, để hỗ trợ hướng dẫn về những gì chúng ta có thể làm để giúp làm chậm sự lây lan của coronavirus, các hoạt động thống kê dân số năm 2020 sẽ bị đình chỉ trong hai tuần cho đến ngày 1 tháng 4 năm 2020. Cục thống kê dân số đang thực hiện bước này để giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của công chúng Mỹ, nhân viên Cục thống kê dân số và tất cả mọi người trải qua quá trình tuyển dụng cho các vị trí người điều tra dân số tạm thời.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động tại hiện trường, Cục thống kê dân dân số sẽ tiếp tục anh giá tất cả các hoạt động thống kê dân số năm 2020. Nếu cần thực hiện bất kỳ điều chỉnh bổ sung nào, Cục thống kê dân số sẽ thông báo những thay đổi này một cách rộng rãi và kịp thời.

Vào cuối tháng 5, những người tham gia thống kê dân số trên toàn quốc sẽ bắt đầu đến thăm các gia đình chưa phản ứng với Tổng thống kê dân số năm 2020 để giúp hoàn thành việc đếm. Khi chúng tôi tiếp tục theo dõi sự bùng phát của COVID-19, chúng tôi sẽ điều chỉnh người thực kiểm tra dân số và khảo sát hoạt động khi cần thiết để tuân theo hướng dẫn của cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương.

Công chúng được khuyến khích mạnh mẽ để trả lời thống kê dân số trực tuyến năm 2020 bằng máy vi tính, máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng và cũng có thể trả lời qua điện thoại hoặc thư mời. Mọi người nên trả lời thống kê dân số năm 2020 ngay khi nhận được thư mời – và khi mọi người kết thúc, họ có thể bảo đảm bạn bè, gia đình và mạng xã hội của họ biết về tầm quan trọng của việc trả lời

Chưa bao giờ việc trả lời thống kê dân số dễ dàng hơn bao giờ hết và thống kê dân số năm 2020 sẽ đếm chính xác tất cả mọi người. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều người có thể vào truy cập thống kê dân số năm 2020 xuyên qua các phương thức trả lời khác, chẳng hạn như điện thoại hoặc giấy, đó là lý do tại sao thống kê dân số năm 2020 có thiết kế nhanh nhẹn như vậy.

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, Cục thống kê dân số đã thông báo một số điều chỉnh thích ứng cho các hoạt động chỗ ở tập thể để phù hợp với những thay đổi lịch trình gần đây trong khuôn viên trường đại học khi lãnh đạo hành động ngay để giữ an toàn cho sinh viên và giảng viên.

Đối với tất cả các khảo sát kinh tế và gia đình khác của Cục thống kê dân tách rời thống kê dân số thập niên 2020, nhân viên của Cục sẽ bắt đầu sử dụng các cuộc gọi điện thoại thay vì các cuộc viếng thăm trực tiếp. Trong một số trường hợp giới hạn mà việc thăm khám trực tiếp là cần thiết, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan y tế công cộng để bảo đảm mỗi lần khám được thực hiện an toàn.

Một lần nữa, chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người trả lời trực tuyến ngày hôm nay tại 2020Census.gov. Với sự Uyển chuyển và hỗ trợ của người dân Mỹ, chúng tôi sẽ đạt được số liệu đầy đủ và chính xác giúp hướng dẫn các quyết định tài trợ cho những thứ như bệnh viện, đường xá và dịch vụ khẩn cấp. Người trả lời cũng có thể trả lời bằng cách gọi số được cung cấp trong thư mời của họ hoặc qua thư sau khi họ đã nhận được một mẫu đơn giấy.

Loading...