14/01/2022 | 17

Bắt đầu ngày thứ bảy 15/1, người dân Mỹ có thể đặt các bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà hoàn toàn miễn phí

Bắt đầu ngày thứ bảy 15/1, người dân Mỹ có thể đặt các bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà hoàn toàn miễn phí

Bắt đầu từ thứ Bảy (15/1), nhiều người Mỹ có thể có được các bộ xét nghiệm Covid-19 tại nhà miễn phí thông qua bảo hiểm y tế tư nhân của họ. Họ có thể lấy các bộ xét nghiệm từ các hiệu thuốc, nhà bán lẻ và nhà cung cấp trực tuyến. Chương trình là một phần trong nỗ lực của chính quyền Biden nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thử nghiệm trên khắp Hoa Kỳ.  Chương trình cũng sẽ phân phối các bộ xét nghiệm tại nhà miễn phí, và bắt đầu từ thứ Tư tuần tới, các bộ này có thể đặt qua mạng.

Đây là những điều quý vị cần biết về việc nhận các bộ xét nghiệm miễn phí tại nhà từ các nhà bán lẻ: Những người Mỹ có bảo hiểm y tế tư nhân, đều có thể mua các bộ xét nghiệm qua mạng hoặc tại các cửa hàng và được thanh toán bằng bảo hiểm tại thời điểm mua hoặc được hoàn lại tiền bằng cách gửi giấy biên lai đến cho công ty bảo hiểm của họ. Quý vị không phải trả copays hoặc deductibles khi mua bộ xét nghiệm Covid-19.

Các công ty bảo hiểm có thể có một mạng lưới các cửa hàng, hiệu thuốc và nhà bán lẻ trực tuyến, nơi người tiêu dùng có thể nhận được các xét nghiệm miễn phí. Quý vị vẫn có thể mua các bài kiểm tra bên ngoài mạng lưới đó, nhưng các công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả tối đa 12 Mỹ Kim cho mỗi bộ xét nghiệm.

Quý vị không cần toa bác sĩ, và công ty bảo hiểm chỉ trả tiền cho tối đa tám bộ xét nghiệm cho mỗi cá nhân mỗi tháng. Vì vậy, một gia đình bốn người có thể nhận được 32 bộ xét nghiệm mỗi tháng. Và chỉ bộ xét nghiệm nào mua trong và sau ngày 15 tháng 1 mới được công ty bảo hiểm trả tiền.

Ngoài ra, quý vị có thể truy cập một trang web mới của chính phủ tại covidtests.gov, để đặt các bộ xét nghiệm, bắt đầu từ ngày 19 tháng 1. Các thử nghiệm dự kiến sẽ được giao trong vòng bảy đến 12 ngày kể từ ngày được đặt hàng.