Bắt đầu kiểm phiếu lại chức thị trưởng Garden Grove- Nguyễn Bảo & Bruce Broadwater

Bắt đầu kiểm phiếu lại chức thị trưởng Garden Grove- Nguyễn Bảo & Bruce Broadwater

Ứng cử viên Bảo Nguyễn có mặt tại phòng kiểm phiếu

Theo kết quả từ ngày 15 tháng 11, 2014 thì Nguyễn Bảo về nhất với 11785 phiếu, đương kim thị trưởng Bruce Broadwater được 11770 phiếu, nghĩa là hơn nhau 15 phiếu.

Theo luật bầu cử thì nếu số phiếu chênh lệch dưới 1% tổng số phiếu thì người thua được quyền yêu cầu kiểm phiếu lại và người này phải tự trả chi phí đếm phiếu lại. Và ứng cử viên Broadwater đã yêu cầu đếm phiếu lại với chi phí mỗi ngày là 1200 mỹ kim dưới sự chứng kiến của đại diện hai bên cùng các quan sát viên.

Buổi sáng Thứ Hai trong phòng đếm phiếu lại cũng có sự hiện diện của ứng cử viên Nguyễn Bảo, có nghị viên Dina Nguyễn đại diện cho nhóm ông Broadwater, các ủng hộ viên hai bên, và các quan sát viên. Một số cơ quan báo chí truyền thông Việt Ngữ cũng có mặt.

Các phiếu bầu được đem ra xem xét, một nhân viên đọc kết quả mỗi lá phiếu bầu cho ứng cử viên Nguyễn Bảo hoặc Broadwater để cho hai nhân viên khác mỗi người cầm bút chì gạch 1 nét trên bản ghi chép riêng của họ, rồi sau đó cộng lại và so sánh đối chiếu với nhau.

Thỉnh thoảng có một vài lá phiếu bầu mà cử tri làm dấu không rõ ràng thì lá phiếu loại này được bỏ vào phong bì riêng để sau này hai phe tranh luận coi có hợp lệ hay không. Thí dụ như thay vì cử tri gạch dấu chéo X trong ô bầu cho ai, thì họ lại làm dấu V.

Vì hơn nhau chỉ 15 phiếu trong tổng số gần ba chục ngàn phiếu bầu, cho nên cuộc xem xét từng lá phiếu bầu có hợp lệ hay không là yếu tố quan trọng để thay đổi kết quả chung cuộc.

Vào năm 2007, đã có cuộc tái kiểm phiếu giữa 2 ứng cử viên Janet Nguyễn và Nguyễn Quang Trung với sự chênh lệch 3 phiếu và Janet Nguyễn đã đắc cử chức Giám Sát Viên quận hạt Orange County.

Theo dự đoán thì phải mất khoảng 10 ngày để cuộc tái kiểm phiếu hoàn tất. Cũng có thể sẽ có cuộc tranh luận về sự hợp lệ của một số phiếu bầu và đôi khi phải đem ra tòa án để được phân xử như trường hợp của Janet Nguyễn và Nguyễn Quang Trung.

Tuy nhiên với sự thay đổi về luật bầu cử thì những lá phiếu đã từng bị coi là bất hợp lệ thời cũ thì thời đại bây giờ được chấp nhận là hợp lệ vì dựa trên lý lẽ tôn trọng ý nguyện của cử tri. Cho nên những lá phiếu vẽ bậy hoặc ghi dấu V thay vì X cũng có thể được chấp nhận.

Dựa trên kết quả của nhiều cuộc đếm phiếu lại trong lịch sử thì kẻ thắng đầu tiên ít khi bị thua ngược; cho nên ứng cử viên Nguyễn Bảo vẫn tự tin kết quả cuối cùng mình sẽ là thị trưởng thành phố Garden Grove.

Từng lá phiếu đang được đếm lại

Thanh Sơn / SBTN