Bắt chước Trung Cộng, Hà Nội ngăn trở Facebook, Google?

Khá bất ngờ là ở nghị trường ngày 23 tháng 11, nhiều đại biểu quốc hội đã lên tiếng phản đối dự luật an ninh mạng do bộ công an sao chép luật này của Trung Cộng về Việt Nam, để buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng ở nước ngoài như facebook, google phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam.

Hiện nay, facebook ở Việt Nam là nơi để người dân đọc và chia sẻ tin tức. Chính lẽ đó nên những nhà soạn luật đến từ bộ công an, họ luôn tâm thế e ngại sự tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến với sự đa chiều thông tin trên mạng xã hội như facebook, youtube khiến người dân mở rộng hiểu biết, am tường thời sự chính trị, để rồi từ đó người dân thấp cổ bé họng sẽ không còn dễ dàng cam chịu trước bạo quyền nữa.

Trao đổi với SBTN tại Sài Gòn, nhiều người nói rằng Hà Nội đang tìm mọi cách để thu hút đồng vốn nước ngoài. Lẽ ấy, nên nếu muốn tiếp tục nghèo nàn, lạc hậu thì cứ việc ngăn sông cấm chợ như kiểu bộ công an.

Nhiều tờ báo quốc doanh ở Sài Gòn cũng lên tiếng cảnh báo rằng hiện Việt Nam đang trong quá trình đàm phán ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Như vậy nếu mai này Hà Nội quy định trái ngược lại các cam kết đã thỏa thuận với quốc tế về hạ tầng công nghệ thông tin, coi như sẽ chẳng còn ai đến Việt Nam để làm ăn.