24/11/2021 | 39

Barbados tiến tới chế độ Cộng Hoà, sắp phế bỏ vị trí nguyên thủ quốc gia của Nữ Hoàng Anh

Barbados tiến tới chế độ Cộng Hoà, sắp phế bỏ vị trí nguyên thủ quốc gia của Nữ Hoàng Anh

Barbados, một thuộc địa cũ của Anh, sẽ phế bỏ vị trí nguyên thủ quốc gia của Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị vào tuần tới để tiến tới chế độ cộng hoà. Barbados sẽ bãi nhiệm vị trí nguyên thủ quốc gia của Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, người cũng là nữ hoàng của 15 quốc gia khác bao gồm Anh, Úc, Canada và Jamaica.

Giáo sư Sir Hilary Beckles, một sử gia người Barbados gọi đây là “một thời khắc lịch sử” đối với Barbados, Caribbean và hầu hết các quốc gia hậu thuộc địa. Ông Beckles nói: “Người dân trên hòn đảo này đã đấu tranh, không chỉ vì tự do và công lý, mà còn để thoát khỏi sự chuyên chế của chính quyền đế quốc và thực dân”.

Sự ra đời của nước cộng hòa, kỷ niệm 55 năm ngày Barbados tuyên bố độc lập, và cũng hủy bỏ gần như tất cả các ràng buộc về thuộc địa gắn liền với nước Anh kể từ năm 1625. Hành động này có thể được coi là dấu hiệu cho thấy nỗ lực của các thuộc địa cũ khác nhằm cắt đứt quan hệ với chế độ quân chủ Anh.

Trước đó, Mauritius, một hòn đảo ở Ấn Độ Dương cũng đã tiến tới thể chế cộng hòa nhưng vẫn nằm trong Khối thịnh vượng chung, một hiệp hội chủ yếu là thuộc địa cũ của Anh. Barbados cũng sẽ tiếp tục ở lại Khối thịnh vượng chung sau khi trở thành nước cộng hoà.

Lên tiếng về việc này, Cung điện Buckingham cho biết đây là vấn đề và sự lựa chọn của người dân Barbados. Cộng hòa Barbados sẽ được tuyên bố trong một buổi lễ bắt đầu vào tối 29 tháng Mười Một tại Quảng trường Anh hùng Quốc gia ở Bridgetown.