03/07/2014 | 2

Barack Obama là tổng thống tồi nhất kể từ thế chiến đệ nhị

Washington, DC. (CBS) – Theo một cuộc thăm dò mới được công bố của Qinnipiac, Tổng thống Barack Obama đã vượt lên trước cựu Tổng Thống George W. Bush trong danh sách các tổng thống tồi nhất kể từ Thế Chiến Đệ Nhị.
33% chọn ông Obama là tổng thống tồi nhất trong số 12 tổng thống kể từ sau ông Harry Truman, 28% chọ cựu tổng thống George W. Bush, tiếp theo là cựu Tổng Thống Richard Nixon với 13%.
Vào năm 2006, ông Bush dẫn đầu với tỷ lệ 34%, tiếp theo là ông Nixon với 17% và Bill Clinton với 16%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ hiện nay là 3%. Khi được hỏi ai là tổng thống tốt nhất kể thừ Thế chiến Đệ Nhị, 35% cử tri Hoa kỳ chọn ông Ronald Reagon, 18% chọn ông Clinton và 15% chọn ông John F. Kennedy.
Chỉ có 8% cho rằng ông Obama là tổng thống tốt nhất kể từ Thế Chiến Đệ Nhị, còn ông George W. Bush chỉ được có 1%. Ngoài ra, ngày càng nhiều cử tri cho rằng đất nước sẽ tốt hơn nếu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa vào năm 2012 Mitt Romney chiến thắng cuộc bầu cử.
45% người được hỏi cảm thấy Hoa Kỳ sẽ tốt hơn với Tổng thống Romney, 38% cho rằng Hoa Kỳ sẽ xấu hơn. Những số liệu tiêu cực của ông Obama phản ánh tỷ lệ chấp thuận gần đây của ông, ở mức dưới 50% trong hơn 1 năm.
Trong cuộc thăm dò của Quinnipiac, tỷ lệ chấp ủng hộ ông ở mức 40%, tương tự như kết quả cuộc thăm dò được công bố tuần trước của CBS News và New York Times. (H. Nguyễn)