Bão tuyết tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

Một trong những trận bão tuyết lớn nhất trong năm đã tràn về vùng Đông Bắc Hoà Kỳ kéo dài từ các tiểu bang Pennsylvania, New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts và New Hampshire. Riêng tại tiểu bang Massachusetts đã có gần 400 trăm ngàn căn nhà bị cúp điện đa số tại các thành phố nằm về phía tây Bắc của tiểu bang. Tất cả các trường học đã bị đóng cửa và hàng ngàn chuyến máy bay trong các phi trường trong vùng đã bị huỷ bỏ trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây.