27/01/2015 | 1

Báo Trung Cộng cảnh cáo Việt Nam đứng về phía Hoa Kỳ

Báo Trung Cộng cảnh cáo Việt Nam đứng về phía Hoa Kỳ

Ông Ted Osius- Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam- nói Hoa Kỳ có thể mềm dẻo hơn để hoàn tất thương lượng vào tháng 3, và trình Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua vào tháng 5. Theo Hoàn Cầu Thời Báo, Hà Nội hy vọng hiệp định kinh tế này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt về lâu dài sẽ giảm bớt sự lệ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Cộng.

Mặt khác, biển Ðông đang là lý do thúc đẩy Việt Nam tìm chỗ “đỡ đầu” và Hoa Kỳ được xem là lựa chọn tốt nhất. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng, Hoa Kỳ muốn tạo ra các cuộc cách mạng màu tại Việt Nam nhằm sử dụng Việt Nam giống như Philippines – “những con tốt để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.” Vì vậy, năm nay là năm quan trọng đối với quan hệ ba bên Trung Quốc-Hoa Kỳ-Việt Nam. Việc “lôi kéo Việt Nam” của Hoa Kỳ sẽ “dễ dàng phá vỡ khuôn khổ mong manh về an ninh trong khu vực, gây ra những nguy cơ đối với sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.”

Hoàn Cầu Thời Báo lên án Hoa Kỳ trơ tráo can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, và cho rằng Trung Cộng có thể sử dụng những phương cách dễ được chấp nhận hơn, để Việt Nam có được những mối lợi từ quan hệ song phương tích cực. Ðồng thời, họ cảnh cáo nếu Việt Nam đứng về phía Hoa Kỳ để chống lại Trung Cộng, Bắc Kinh cũng sẽ có những biện pháp trừng phạt.

Hoàn Cầu Thời Báo khuyến cáo, nhằm ngăn ngừa Hà Nội tiếp tục nghiêng về phía Washington, Bắc Kinh cần có lập trường mềm mỏng hơn trong một số vấn đề để làm dịu tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Nếu không, khi căng thẳng gia tăng, có nhiều khả năng Việt Nam lúng túng và trở thành một đồng minh của Hoa Kỳ.

Tờ báo nào khuyên Bắc Kinh cần khai thác các lợi thế truyền thống như là đối tác thương mại chính của Việt Nam; sử dụng các biện pháp kinh tế đa dạng, đặc biệt là đầu tư, nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng và sức mạnh kinh tế của Việt Nam.

Tờ bào còn nói các mối lợi thực sự sẽ làm cho Việt Nam trở nên sáng suốt, để cân nhắc giữa theo và chống khi đưa ra các quyết định liên quan đến Trung Cộng và Hoa Kỳ.

Thanh Lan / SBTN