07/06/2018 | 3

Báo trong nước gỡ bỏ khuyến nghị về luật an ninh mạng của một cựu bộ trưởng

Báo trong nước gỡ bỏ khuyến nghị về luật an ninh mạng của một cựu bộ trưởng

Ảnh: Người Đô Thị

Một bản khuyến nghị đối với dự luật an ninh mạng của nhà cầm quyền CSVN đã bị một số tờ báo trong nước âm thầm dỡ bỏ.

Đó là bức thư đề ngày 2 tháng 6 mang chữ ký của giáo sư Đặng Hữu, cựu bộ trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ CSVN. Ông Hữu thay mặt một nhóm chuyên gia từng được nhà cầm quyền giao trọng trách đánh giá và chuẩn bị đưa internet vào Việt Nam hồi thập niên 1990, trong đó có giáo sư Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ, và Tiến sĩ Mai Liêm Trực, nguyên thứ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông. Theo nhóm chuyên gia internet này, dự thảo luật an ninh mạng không giải quyết được vấn đề tấn công mạng, không giúp bảo vệ được an toàn internet của nhà nước và người dân. Mà ngược lại, nó có thể kéo lùi sự phát triển của internet, của nền kinh tế số và xã hội thông tin.

Nhóm chuyên gia chỉ ra rằng, các giải pháp pháp lý trong dự luật sẽ đưa các tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc internet, và cả người dùng thành đối tượng kiềm tỏa. Do đó, các giải pháp này có tác dụng thu hẹp quyền tiếp cận và cơ hội sử dụng internet cho việc học hỏi, nghiên cứu, kinh doanh, trao đổi thông tin của người dân. Các chuyên gia đề nghị bỏ hàng loạt điều khoản như 24, 26, 38, 39 và 40.

Được biết trong những báo mạng đã đăng bản khuyến nghị này, có tờ Thanh Niên. Một cuộc tìm kiếm trên mạng sẽ liệt kê tên bài viết trên báo Thanh Niên, nhưng bài viết này nay đã bị xóa.

Huy Lam / SBTN