Bảo Tàng Quân Đội Calgary triển lãm chiến tranh Việt Nam có phần QLVNCH

Bảo Tàng Quân Đội Calgary triển lãm chiến tranh Việt Nam có phần QLVNCH

Ảnh: CBC

Một phần triển lãm mới tại Bảo Tàng Quân Đội ở Calgary chẳng những đánh dấu vai trò của người Canada trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam, mà còn cho người dân Canada biết thêm về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Khoảng 40,000 người Canada đã phục vụ trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam bằng cách gia nhập các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

Theo đài truyền hình CBC, phần triển lãm mới mở sẽ kéo dài cho tới giữa tháng 1 năm tới, bao gồm những câu chuyện kể bằng miệng mà khách tham quan có thể nghe lại. Giám tuyển cao cấp Rory Cory nói với CBC rằng, đây là thành phần cựu chiến binh rất bị thiếu nhìn nhận trong xã hội Cadana ngày nay. Ông Cory cho biết, một trong những lý do mà bảo tàng này muốn thực hiện cuộc triển lãm ngay bây giờ, là do cuộc Chiến Tranh Việt Nam đã diễn ra gần 50 năm. Rất nhiều cựu chiến binh đã và đang qua đời, cho nên theo ông Cory, gần như đã quá muộn để kể lại những câu chuyện này và công nhận họ trong khi họ còn sống.

CBC dẫn lời ông Hiếu Trần, một cựu chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, nhận định rằng bước vào cuộc triển lãm y như bước vào quá khứ. Cuộc triển lãm khiến ông nhớ lại mọi chuyện mà ông không bao giờ quên. Ông Hiếu cho biết sẽ đưa con cháu mình đến xem cuộc triển lãm. Ông cũng cho cơ quan truyền thông Canada biết rằng, ông thường xuyên giúp gây quỹ để gửi tiền về Việt Nam hỗ trợ các cựu chiến binh Miền Nam Việt Nam.

Huy Lam / SBTN