Báo Sài Gòn Nhỏ lại bị kiện

Báo Sài Gòn Nhỏ lại bị kiện

Tuần báo Người Việt Đông Bắc nộp đơn kiện ông Thành Phạm- đại diện tuần báo Sài Gòn Nhỏ ở Philadelphia và là đồng chủ nhân Thanh Bình Cargo ở thành phố này- cùng với bà Hoàng Dược Thảo và hệ thống tuần báo Sài Gòn Nhỏ ngày 8 tháng 8 năm 2014. Ông Đức kiện phía bị đơn tội danh cạnh tranh thương mại bất chính (business torts).

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, ông Đức nói, “Tôi chỉ muốn sự công bằng trong việc kinh doanh.”

Sau đó Sài Gòn Nhỏ nộp đơn xin hủy bỏ đơn kiện của ông Đức, nhưng hôm 13 tháng 1 toà án bác đơn này.

Theo báo Người Việt, bà Hoàng Dược Thảo đăng trên ấn bản ở Philadelphia hình ông Trần Đông Đức, bịa đặt chuyện ông Đức về Việt Nam ăn chơi nhưng theo ông Đức thì ông chưa bao giờ về Việt Nam từ khi đặt chân đến Hoa Kỳ. Ông Đức có yêu cầu rút lại bài báo vu khống đó, nhưng bà Hoàng Dược Thảo từ chối. Ông Đức nói, ông chỉ mong muốn sự công bằng trong việc kinh doanh.

Tuần báo Sài Gòn Nhỏ và bà Hoàng Dược Thảo vừa bị một bồi thẩm đoàn California phán quyết thua kiện nhật báo Người Việt và 2 cá nhân với số tiền bồi thường tổng cộng là $4.5 triệu. (Thanh Lan)