13/11/2021 | 33

Bảo phí Medicare phần B tăng 14.5% vào năm 2022

Bảo phí Medicare phần B tăng 14.5% vào năm 2022

Bảo phí tiêu chuẩn dành cho bảo hiểm chăm sóc bệnh nhân ngoại trú của Medicare sẽ tăng 14.5% vào năm 2022, vượt xa con số ước tính trước đó là 6.7%. Vào thứ sáu (ngày 12 tháng 11), một viên chức cao cấp tại Centers for Medicare & Medicaid Service cho biết bảo phí cho Medicare Phần B sẽ đạt 170.10 mỹ kim vào năm sau, tăng 21.60 mỹ kim so với năm nay.

Các ủy viên của chương trình từng ước tính bảo phí sẽ tăng lên 158.50 mỹ kim vào mùa hè vừa qua. Khoản khấu trừ (deductible) cho Phần B sẽ đạt 233 mỹ kim, tăng 30 mỹ kim (14.8%) so với năm nay. Sự gia tăng cao hơn dự đoán một phần là do giá cả tăng cùng với nhu cầu sử dụng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tăng cao, cũng như việc quốc hội đã hạn chế việc tăng bảo phí của Phần B vào năm 2021. Ngoài ra, các khoản lệ phí dự phòng cũng được tăng lên để bao gồm các chi phí điều trị mới.

Trong khi đó, tiền khấu trừ trước (deductible) cho Medicare Phần A (bảo hiểm bệnh viện) cho mỗi giai đoạn hưởng quyền lợi (thường bắt đầu khi một người nhập viện) sẽ là 1,556 mỹ kim vào năm 2022, tăng 72 mỹ kim so với năm nay.