20/08/2018 | 2

Báo Nhật Nikkei kêu gọi các nước TPP-11 kiện luật an ninh mạng Việt Nam

Báo Nhật Nikkei kêu gọi các nước TPP-11 kiện luật an ninh mạng Việt Nam

Ảnh: Tumblr

Tạp chí Asian Review của nhật báo Nikkei trong tuần qua có bài phân tích về ảnh hưởng của luật an ninh mạng ở Việt Nam đối với giao thương quốc tế, trong khuôn khổ Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương TPP-11.

Tờ báo Nhật Bản kêu gọi các thành viên khác trong TPP-11 kiện Việt Nam về những đòi hỏi vượt quá khuôn khổ luật pháp quốc tế trong luật an ninh mạng, dự trù có hiệu lực từ đầu năm 2019. Đặc biệt là điều khoản buộc các công ty phải đặt máy chủ ở Việt Nam và chứa dữ liệu về người Việt trong các máy chủ này. Một số nước trong TPP-11 như Úc, New Zealand và Nhật Bản đã công khai chỉ trích xu hướng địa phương hóa dữ liệu bắt buộc. Nay bất cứ nước nào trong các nước này đều có thể khởi xướng một vụ tranh tụng thương mại bên trong TPP-11 để yêu cầu Việt Nam dỡ bỏ đòi hỏi chứa dữ liệu trong nước.

Theo tờ Nikkei, các nước sẽ có những luận điểm pháp lý mạnh. Thứ nhất là việc địa phương hóa dữ liệu bắt buộc đưa đến sự kỳ thị đối với các công ty nước ngoài, cũng như những sản phẩm và dịch vụ của họ. Đồng thời, các công ty nước ngoài cũng buộc phải thiết lập và sử dụng những cơ sở công nghệ thông tin ở nước sở tại, vì luật lệ cấm họ xuất cảng dữ liệu, bao gồm việc lưu trữ trong đám mây ở nước ngoài và sử dụng trong những hệ thống phân tích ở trung ương. Những sự cấm cản này ảnh hưởng tới giao thương quốc tế, sự sáng tạo và tính cạnh tranh doanh nghiệp.

TPP-11 cho phép các nước thành viên áp dụng những ngoại lệ, chẳng hạn như chiến tranh, để ban hành những đạo luật siết chặt kiểm soát. Nhưng tờ Nikkei chỉ ra rằng, trường hợp Việt Nam không phải là chiến tranh. Chính quyền Việt Nam cũng tự nhìn nhận rằng luật lệ về chứa dữ liệu trong nước có thể vi phạm những cam kết thương mại, nhưng họ vẫn quyết định ban hành những luật lệ đó.

Huy Lam / SBTN