27/08/2020 | 55

Báo Nhân Dân gọi Ân Xá Quốc Tế, Phóng Viên Không Biên Giới và VOICE là giả danh xã hội dân sự

Báo Nhân Dân gọi Ân Xá Quốc Tế, Phóng Viên Không Biên Giới và VOICE là giả danh xã hội dân sự

Hình bài viết (Ảnh: Tuyên Giáo)

Tin Vietnam.- Báo Nhân dân ngày 25 tháng 8 năm 2020 đăng tải bài viết của ký giả Việt Quang có nội dung khẳng định 3 tổ chức là, Phóng viên không biên giới, Ân xá quốc tế, và VOICE là những tổ chức chống cộng giả danh xã hội dân sự.

Nguyên nhân được ký giả đưa ra là nhiều năm nay, và gần đây, một số tổ chức xã hội dân sự đã công bố thư ngỏ, thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà cầm quyền chấm dứt đàn áp giới bất đồng chứng kiến, trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, những thư ngỏ này được báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam cho là sự bôi nhọ, vu khống đảng Cộng sản cũng như nhà cầm quyền.

Theo báo Nhân dân thì phần lớn các tổ chức dân sự ký tên các thư ngỏ, thỉnh nguyện thư chỉ là hữu danh vô thực, là cánh tay nối dài của một số thế lực thù địch chống phá nhà cầm quyền Cộng sản. Nội dung của các thỉnh nguyện thư, và thư ngỏ được báo ký giả Việt Quang viết là có sự tương đồng với nhau nên cho rằng, tổ chức Phóng viên không biên giới, Ân xá quốc tế, VOICE và nhiều tổ chức, cá nhân khác có mối quan hệ khăng khít với nhau.

Tờ báo này còn nêu tên các nhà hoạt động xã hội dân sự đầy nhiệt huyết như Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Quỳnh Thiên TRang, Grace Bùi, Trịnh Hữu Long, Will Nguyễn, Trịnh Hội, Nam Lộc là những người có thành tích bất hảo. Tất cả các hoạt động, các dự án của các nhà hoạt động trên đều quy về một đầu mối đó là tổ chức VOICE. Và nhiều tổ chức xuất hiện như từ dưới đất chui lên đều có sự liên hệ mật thiết với VOICE.

An Nhiên