Bảo hiểm y tế là ‘món quà xa xỉ’?

Bảo hiểm y tế là an sinh mà mọi người dân đều được quyền thụ hưởng. Tuy nhiên với nhiều thân phận, đặc biệt là các cựu tù nhân lương tâm như người đàn ông có tên Huỳnh Anh Tú trong phóng sự này, từ khi mãn án cho đến nay, mặc dù chịu nhiều bệnh tật tù đày, nhưng ông bị tước quyền bảo hiểm y tế do ông không được cấp giấy tờ tùy thân, không thẻ căn cước.

Mà đâu chỉ là bất công với những người như ông Tú, kể từ ngày 1 tháng 4, ngay cả người đã mua được tấm thẻ bảo hiểm y tế rồi, vẫn phải bị buộc đổi tấm thẻ khác, và trên thẻ này không còn ghi thời hạn sử dụng như trước. Nhân viên y tế được quyền từ chối nhận thẻ bảo hiểm ấy, nếu như người sử dụng không tự tìm hiểu lấy về thời hạn thẻ của mình được ghi trên một trang web do phía bảo hiểm đưa ra…

Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú cảm thán rằng an sinh với những phận đời nghèo khó ở xứ Việt đang bấp bênh như chính vận mệnh của dân tộc này.