23/11/2018 | 4

Bảo hiểm Obamacare 2019 có thêm nhiều chương trình và nhiều mức giá

Bảo hiểm Obamacare 2019 có thêm nhiều chương trình và nhiều mức giá

Ảnh: Reuters

Phoenix, Arizona – Trong những năm gần đây, nhiều thành phố lớn, như Memphis của Tennessee, và Phoenix của Arizona, đã trở thành những nơi không có bảo hiểm y tế, do các hãng bảo hiểm rời đi và giá bảo hiểm tăng cao tại các thị trường bảo hiểm Affordable Care Act, còn gọi là ACA hay Obamacare. Tuy nhiên, hiện tại, tương tự như nhiều nơi khác tại Hoa Kỳ, 2 thành phố này đang chứng kiến việc giá bảo hiểm giảm bớt và các chương trình bảo hiểm rất đa dạng.

Tại thị trường mới tại Memphis, mức giá trung bình cho chương trình bảo hiểm y tế hạng Silver cho năm 2019 là $498 một tháng cho người trên 40 tuổi, giảm 17% so với năm ngoái. Và tại Phoenix, 4 hãng bảo hiểm đang bắt đầu bán các dịch vụ thuộc thị trường ACA cho năm 2019.

Trên toàn 50 tiểu bang, giá trung bình cho các chương trình bảo hiểm hạng Silver đã giảm khoảng 1%. Và tại phân nửa số quận hạt ở 39 tiểu bang tham gia thị trường bảo hiểm HelathCare.gov, các chương trình bảo hiểm đã giảm giá trung bình khoảng 10%.

Việc giảm giá này không đủ để bù lại mức tăng giá bắt đầu từ năm 2014, khi thị trường ACA được thành lập. Tuy nhiên, mức giảm này đủ để bù lại mức tăng trong năm 2018, khi các hãng bảo hiểm tăng giá dịch vụ vì lo ngại Đảng Cộng hòa giảm tài trợ cho chương trình ACA. Dù vậy, trong năm 2019, giá bảo hiểm mức Silver vẫn cao hơn 75% so với mức giá năm 2014.

Khi Đảng Cộng hòa không thể xóa bỏ luật bảo hiểm y tế vào năm ngoái, họ ngược lại đã giúp thị trường này mạnh thêm. Các hãng bảo hiểm đã thu lợi nhuận khổng lồ trong năm 2018, và điều này đang thu hút thêm nhiều công ty tham gia thị trường ACA. Tất cả các yếu tố này đã giúp giá bảo hiểm trung bình giảm bớt, và thị trường bảo hiểm ở các tiểu bang như Tennesse hay Arizon có thêm nhiều hãng cung cấp dịch vụ. (Ngô Bảo)

TAGS: obamacare