22/12/2014 | 0

Bão gây ngập lụt ở Oregon

Bão gây ngập lụt ở Oregon

Mapleton, Oregon. (Reuters) – Một trận bão Thái Bình Dương mạnh đã đổ hơn 2.5 inches nước mưa trong vòng 12 giờ đồng hồ xuống khu vực Newport, tiểu bang Oregon.

Hệ thống bão kết hợp với thủy triều dâng cao đã gây ngập lụt đường phố và nhà cửa ở tiểu bang Oregon. Một xa lộ chính bị chìm dưới nước sâu vài feet và một con đường khác bị nước cuốn trôi. Một con đường bị đóng vì đá truồi sau khi nước mưa làm đá quanh đường long ra. Một cư dân tại tiểu bang Oregon miêu tả lụt nghiêm trọng, nước bao quanh nhà và tràn vào cửa trước nhà. Hiện chưa có thông tin về số cư dân phải di dời vì bão.

Tiểu bang Oregon được đặt trong tình trạng theo dõi bão cho tới tận tối Thứ Hai. (Nguyên Trân)