28/01/2014 | 0

Bạo Động Gia Tăng Tại Bangkok

Bạo Động Gia Tăng Tại Bangkok

Bangkok, Thái Lan (Reuters)
Súng đã bắn vào người biểu tình trong lúc Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang gặp Ủy Ban Bầu Cử tại một cơ sở quân sự làm ít nhất 2 người bị thương.
Cuộc họp nhằm dàn xếp ngày bầu cử. Ủy Ban Bầu cử nói rằng ngày 2 tháng 2 quá gấp đối với tình hình bất ổn hiện nay và đề nghị dời thêm 4 tháng.
Khoảng 500 người tập trung gần nơi họp để biểu tình. Người biểu tình đã tìm, đánh đá một người đàn ông, nhưng không biết có phải là hung thủ hay không.
Thủ tướng Yingluck giải tán quốc hội trong tháng 12, kêu gọi tổ chức bầu cử vào ngày 2 tháng 2 để mong làm cho đối lập ngưng biểu tình, nhưng đối lập tẩy chay bầu cử, đòi thủ tướng Yingluck từ chức.
Người biểu tình đã ngăn chận cuộc bầu cử sớm trong ngày Chủ Nhật vừa qua.
Ủy Ban Bầu Cử nói rằng tình hình an ninh khó thể tiến hành tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 2 tháng 2, cho tới lúc này nhiều ứng cử viên đã không thể nộp đơn ứng cử tại một số địa phương.
Đảng cầm quyền sẽ chắc chắn chiến thắng nên đối lập tẩy chay cuộc bầu cử, đòi Thủ tướng Yingluck từ chức, thành lập một hội đồng được chỉ định để tiến hành cải cách.
Cuộc biểu tình là bối cảnh cuối cùng của cuộc tranh chấp 8 năm giữa thành phần trung lưu và bảo hoàng với gia đình cựu Thủ tướng Thaksin được người nghèo và người dân nông thôn ủng hộ.
Từ tháng 11 đến nay bạo động đã làm 9 người chết.
Chính phủ Thủ tướng Yingluck nói rằng sắc lệnh tổ chức bầu cử ngày 2 tháng 2 đã được nhà vua ký tên ban hành nên không thể thay đổi.

Huệ Võ