07/02/2014 | 0

Báo Đảng: Facebook đầy tác hại

Báo Đảng: Facebook đầy tác hại

Liền sau khi Facebook mở đại lý quảng cáo đầu tiên tại Việt Nam, báo Nhân dân – được coi là cơ quan thông tin ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam lập tức cho đăng một bài bình luận, đặt ra những điều tác hại từ sự bùng nổ của mạng xã hội Facebook.
Bài viết này mang tựa đề “Sự bùng nổ của Facebook và một số vấn đề đặt ra.” Tác giả bài viết ký tên Nguyễn Hải Đăng thừa nhận rằng Facebook hiện là trang mạng xã hội hấp dẫn nhất đối với người Việt Nam.
Bài báo cho biết, cứ 3 giây đồng hồ thì có một tài khoản mới được thiết lập tại Việt Nam. Số người vào Facebook ở Việt Nam lên đến 19.6 triệu, chiếm 74.1% số người sử dụng internet, mà không có trang mạng nào ở Việt Nam qua nổi.
Tác giả đặt câu hỏi là “liệu sự bùng nổ của Facebook tại Việt Nam có cần thiết hay không.” Tác giả Nguyễn Hải Đăng còn lập luận rằng Facebook “không phải là trang mạng xã hội đúng nghĩa vì không khuyến khích đối thoại, và làm nảy sinh tình huống người sử dụng sẽ gặp, sẽ đọc những thứ không cần thiết.”
Điều đáng nói hơn, ông Nguyễn Hải Đăng bày tỏ sự lo sợ rằng các trang Facebook sẽ được “các thế lực thù địch, các tổ chức và cá nhân thiếu thiện chí lập ra để vu cáo, vu khống, bình luận xuyên tạc về Việt Nam.” Cuối cùng, tác giả còn đề cập đến việc Trung Quốc cấm sử dụng Facebook. – S.Châu