Báo Dallas Morning News: Will Nguyễn đại diện cho giá trị Hoa Kỳ trên thế giới

Báo Dallas Morning News: Will Nguyễn đại diện cho giá trị Hoa Kỳ trên thế giới

Ảnh: Yale University

Dallas, Texas — Câu chuyện của William Nguyễn bao gồm những thành tố thiết yếu vừa có liên quan tới đời sống ở nước Mỹ, vừa thích hợp với vị thế lãnh đạo của chính phủ Hoa Kỳ trên trường quốc tế.

Đó là nhận định của ban biên tập báo Dallas Morning News trong một bài xã luận đăng hôm Thứ Tư 20/06. Chủ biên của tờ báo chỉ ra rằng, William Nguyễn là một công dân Mỹ, dân Texas. Một điều người Mỹ nên hiểu về anh, là anh đang bị nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam giam cầm sau khi rõ ràng đã bị đánh đập và bắt giữ trong một cuộc biểu tình trước đây trong tháng. Mặc dù các cuộc biểu tình chống cho thuê đất ở Việt Nam nghe có vẻ xa lạ với người Mỹ, nhưng đây là một vấn đề quốc thể một cách sâu xa mà người dân Việt Nam cảm thấy được. Bởi vì chính phủ của họ đang toan tính cho các công ty Trung Cộng thuê lãnh thổ tới 99 năm. Trong trường hợp này, William Nguyễn đã đứng lên tại một đất nước không chấp nhận khái niệm bất đồng như người Mỹ.

Theo các chủ biên tờ Dallas Morning News, chính phủ Hoa Kỳ cần phải chủ động hỗ trợ và bảo vệ những công dân Mỹ đang góp tiếng nói của mình vào công cuộc bảo tồn và phát huy quyền tự do của con người. Trong mục đích đó, ban biên tập tờ báo chung sức cùng nhiều người khác kêu gọi đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Dan Kritenbrink, hãy làm việc để đòi tự do cho William Nguyễn. Tờ báo cũng yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặt việc đòi tự do cho William Nguyễn lên ưu tiên hàng đầu.

Bài xã luận kết luận rằng, Tổng Thống Donald Trump đã đưa những người Mỹ bị giam cầm ở Bắc Hàn về nhà trong sự hoan nghênh nhiệt liệt. Việc bảo đảm những người Mỹ khác đang bị giam cầm ở nước ngoài cũng được hồi hương, là một thành tố thiết yếu của việc bảo tồn dân tộc tính Mỹ, và tượng trưng cho những giá trị Mỹ trên trường quốc tế.

Huy Lam / SBTN