12/02/2014 | 0

Báo chí Việt Nam nói về người Việt hải ngoại

Trong dịp Xuân vừa qua, tờ VietNamNet cho đăng một bài phỏng vấn ông Thứ trưởng CS Nguyễn Thanh Sơn về đồng bào hải ngoại. Trong phần trả lời ông cho rằng: “Những thuyền nhân ra đi đa số là vì mục tiêu kinh tế chứ không phải mục đích chính trị. Có bộ phận những người ra đi sau các cuộc chiến tranh mang theo tư tưởng hận thù của những người thua trận và được tuyên truyền rất nhiều điều ghê sợ không có thực về chủ nghĩa cộng sản.” Xin tất cả những người Việt TỴ NẠN CỘNG SẢN cho biết chúng ta có mặt nơi đây vì lý do gì? Và các bạn trẻ hải ngoại, những người sinh ra sau chiến tranh không có tư tưởng hận thù, các bạn nghĩ gì về chủ nghĩa cộng sản?