19/09/2014 | 0

Báo chí Anh tập trung vào tin tức người Scotland bác bỏ độc lập

Báo chí Anh tập trung vào tin tức người Scotland bác bỏ độc lập

London – Anh Quốc. (Reuters) – Báo chí trên toàn nước Anh trong sáng nay đã tập trung vào tin mừng cử tri Scotland đã bác bỏ chủ trương độc lập.

Cuộc trưng cầu lịch sự đe dọa làm phân chia vương quốc Anh, làm khủng hoảng tài chánh và đe dọa làm giảm ảnh hưởng của Anh trên thế giới. Tờ Sky News đã làm việc suốt đêm để đưa tin tức người Scotland đã bỏ phiếu NO đối với độc lập. Scotland cũng đã thông báo cho BBC World là phiếu NO đã chiến thắng. Kết quả cuộc trưng cầu đã làm cho người Anh nhẹ thở trong đó có Thủ tướng David Cameron. Các nước đồng minh của Anh cũng nhẹ thở khi thấy Anh quốc tránh được sự phân chia. Phiếu chống độc lập chiếm được 55%, phe ủng hộ độc lập chiếm 45% số phiếu.

Tại Glasgow, ngay sau khi biết trên 50% cử tri Scotland đã bỏ phiếu chống độc lập, những người vận động liên hiệp ở Glasgow đã reo hò vui mừng. Ông Alex Salmond là người lãnh đạo phong trào độc lập đã lên tiếng thừa nhận thất bại. Mặc dù phiếu độc lập thắng lớn tại thành phố Glasgow, phong trào độc lập đã không chiến thắng ở các đơn vị bầu cử khác. Chiến dịch độc lập cho Scotland có 5.3 triệu dân đã làm chia rẽ bạn bè, chia rẽ trong gia đình, chia rẽ giữa các vùng hẻo lánh và đông dân. Viễn ảnh nước Anh bị phân chia đã làm các nước đồng minh, các nhà đầu tư lo ngại. Các nhà chính trị Anh đã đổ tới Scotland để vận động sau khi kết quả các cuộc thăm dò cho thấy phong trào độc lập có thể chiến thắng. Nếu Scotland độc lập sẽ làm Anh mất thế đứng mạnh trên thế giới, gặp nhiều bất định đối với tài chánh, kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, dù cuộc trưng cầu độc lập thất bại các nhà chính trị ở London thừa nhận nước Anh cần phải tu chính lại bản hiến pháp.

Tại Edinburgh, nhiều người dân ở Edinburgh đã kêu gọi Westminster giữ lời hứa ban cho chính quyền Scotland nhiều quyền lực hơn sau khi thức giấc trong sáng Thứ Sáu ngày 19 tháng 9, thấy rằng Anh quốc vẫn còn toàn vẹn. Ông Heather Kalis nói rằng ông ta hy vọng Westminster lắng nghe rõ ràng tiếng nói của người dân Scotland, để cho người Scotland có tiếng nói nhiều hơn trong chính phủ và những quyết định của chính phủ. ÔngGavin Findlay nói rằng họ đã đưa ra nhiều hứa hẹn trong 2 tuần qua. Ông ta đã bỏ phiếu YES vì không chắc chắn họ sẽ giữ lời hứa, cần chờ đợi để biết những gì sẽ xảy ra.

Bà Lauren Fitch nói bà ta cảm thấy đã mất một cơ hội lớn. Có rất nhiều hy vọng cho tương lai nếu Scotland được độc lập. (H. Võ)