17/04/2021 | 3

Báo cáo của sở cảnh sát LAPD, tội ác kỳ thị đối với người Mỹ gốc Á ở Los Angeles đã tăng hơn gấp đôi vào năm ngoái

Báo cáo của sở cảnh sát LAPD, tội ác kỳ thị đối với người Mỹ gốc Á ở Los Angeles đã tăng hơn gấp đôi vào năm ngoái

Theo một nghiên cứu mới của sở cảnh Cảnh sát Los Angeles, cơ quan này  đã ghi nhận 15 tội ác kỳ thị chống lại người Mỹ gốc Á vào năm 2020, cao hơn gấp đôi so với năm trước. Phát hiện này đã được đưa vào một báo cáo đệ trình lên Ủy ban Cảnh sát vào tuần này, phân tích các tội ác kỳ thị và các hành động gây kỳ thị chống lại cộng đồng người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương ở Los Angeles vào năm ngoái. Bảy tội ác kỳ thị đã được báo cáo chống lại người Mỹ gốc Á vào năm 2019 và chín vụ vào năm trước.

Theo báo cáo, 15 tội ác kỳ thị chống lại người Mỹ gốc Á vào năm ngoái chiếm 4.2% trong tổng số 355 tội phạm kỳ thị được báo cáo vào năm 2020 và 8.1% tổng số tội phạm kỳ thì liên quan đến chủng tộc.

Theo báo cáo của LAPD, trong số các tội ác kỳ thị được báo cáo, 9 vụ được phân loại là tội ác, 5 vụ là đe dọa tội phạm hoặc tấn công trầm trọng hơn và một vụ là đe dọa đánh bom được gửi trong email gửi tới Bảo tàng Quốc gia Mỹ Nhật. (BBT)