14/09/2013 | 3

BÁO CÁO CỦA CHUYÊN GIA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ SYRIA ĐÁNG TIN CẬY

BÁO CÁO CỦA CHUYÊN GIA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ SYRIA ĐÁNG TIN CẬY

Tin Hoa Thịnh Đốn – Phương tiện truyền thông cho biết kết quả cuộc điều tra do Liên Hiệp Quốc tiến hành về việc Syria sử dụng vũ khí hóa học có thể được công bố vào Thứ Hai. Liên Hiệp Quốc gởi đi một nhóm nghiên cứu vũ khí hóa học sang Syria vào ngày 18 tháng 8. Tuy nhiên chính phủ Hoa Kỳ cũng phát hành một báo cáo riêng do cơ quan tình báo thực hiện, cho thấy lực lượng của ông Assad sử dụng vũ khí hóa học. Các chuyên gia cho biết báo cáo của Liên Hiệp Quốc có nhiều thẩm quyền hơn so với báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ, vì sẽ cung cấp bằng chứng cho các quốc gia khác để họ có kết luận của riêng họ.

Charles Duelfer là phó đoàn thanh tra vũ khí Liên Hiệp Quốc, nói mặc dù báo cáo của Liên Hiệp Quốc có thể không cung cấp thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào, sẽ có tính khách quan và đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế. Gregory Koblentz là giáo sư về các vấn đề quốc tế tại Đại học George Mason, đồng ý với nhận xét của ông Duelfer, nói bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc đáng tin cậy vì phát xuất từ một cuộc điều tra độc lập. Pháp và Hoa Kỳ sẽ dựa vào kết luận này để áp đặt một tiến trình thanh tra nghiêm nhặt các kho vũ khí của Syria. Các cuộc thương lượng sẽ tiếp tục tại New York để thiết lập cơ chế thanh tra cụ thể sau khi Hoa Kỳ và Nga đạt thỏa thuận tại hội nghị Geneva.