04/11/2017 | 2

Báo cáo biến đổi khí hậu: chính con người là nguyên nhân làm trái đất ấm lên

Báo cáo biến đổi khí hậu: chính con người là nguyên nhân làm trái đất ấm lên

New York, New York. (Reuters) – Một báo cáo mới của chính phủ Trump công bố hôm Thứ Sáu 2 tháng 11 về biến đổi khí hậu, đã vẽ nên bức tranh về xu hướng khí hậu toàn cầu, cho biết ba năm qua là “những năm nóng nhất trong lịch sử toàn cầu”, và con người hầu như là nguyên nhân khiến khí hậu thay đổi.

Bản đánh giá dày 477 trang của Cơ Quan Khí Hậu Quốc Gia nói rằng “có khả năng từ 95% tới 100%” sự ấm lên toàn cầu là do con người gây ra, phần lớn là do khí thải carbon dioxide (CO2), thông qua việc đốt than củi, xăng dầu và khí nhiên nhiên. Theo luật định, 13 cơ quan liên bang tham gia vào việc soạn thảo và công bố báo cáo.

Báo cáo mới gọi giai đoạn từ năm 1901 tới năm 2016 là “sự ấm lên cao nhất trong lịch sử nền văn minh hiện đại”, và cảnh báo rằng những điều khắc nghiệt nhất phá kỷ lục trong biến đối khí hậu có thể vẫn tiếp tục.

Chính phủ Trump không tìm cách ngăn chặn sự công bố này. Rõ ràng kết luận của báo cáo hoàn toàn mâu thuẫn với những lời tuyên bố của các thành viên trong nội các của Tổng Thống Trump. Bộ Trưởng Bộ Năng Lượng Rick Perry và Giám Đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Scott Pruitt đã từng tuyên bố CO2 không phải là yếu tố chính đóng góp cho sự ấm lên toàn cầu.

Ngay sau khi báo cáo được phát hành, Tòa Bạch Ốc đưa ra một tuyên bố, trong đó nói rằng chính phủ Donald Trump “hỗ trợ” các phân tích khoa học nghiêm túc, các cuộc tranh luận, và khuyến khích thảo luận công khai về báo cáo được công bố. (Mai Đức)