19/04/2014 | 3

Bánh lá dứa hấp khuôn

Trong chúng ta không ai mấy xa lạ gì nữa đối với bánh Phu Thê. Ngày hôm nay, Đầu bếp Uyên Thy sẽ hướng dẫn cho quý vị cách làm một loại bánh khác nhưng được chế biến từ món bánh Phu Thê, đó là Bánh Lá Dứa Hấp Khuôn. Kính mời quý vị cùng theo dõi.