13/01/2014 | 1

Bangladesh: Tân Chính Phủ Tuyên Thệ Nhậm Chức

Bangladesh: Tân Chính Phủ Tuyên Thệ Nhậm Chức

Dhaka, Bangladesh (Reuters)
Tân chính phủ Bangladesh đã tuyên thệ nhậm chức trong ngày hôm qua sau khi chiến thắng cuộc bầu cử bị đối lập tẩy chay và diễn ra trong tình trạng bạo động, nhiều phòng phiếu bị đốt, và cử tri đi bỏ phiếu rất ít.
Liên minh Awami của Thủ tướng Skeikh Hasina đã chiếm trên 2/3 số ghế trong quốc hội có 300 ghế.
Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế tuyên bố cuộc bầu cử Bangladesh bị đảng Quốc Gia tẩy chay hoàn toàn vi phạm nguyên tắc minh bạch, dân chủ và tự do. Đảng Quốc Gia tuyên bố tân chính phủ không phải là một chính phủ hợp pháp, mà còn là một chính phủ độc tài.
Hoa Kỳ đã kêu gọi tân chính phủ và đối lập Bangladesh lập tức đối thoại, tìm cách tổ chức một cuộc bầu cử tự do, công bằng, hòa bình càng sớm càng tốt.
Trong thời gian 22 năm qua, bà Sheikh Hasina và bà Begum Khaleda Zia đã thay nhau làm thủ tướng Bangladesh và họ cạnh tranh nhau quyết liệt. Sự tranh chấp giữa 2 đảng chính trị chính tạo lo ngại quốc gia Bangladesh nghèo khổ có 160 triệu dân tiếp tục bất ổn, gây thiệt hại thêm cho nền kinh tế.
Trong ngày bầu cử đã có 18 người chết và trên 100 người chết trong thời gian vận động bầu cử. Các cuộc đình công, phong tỏa đường sá của đảng đối lập đã làm thiệt hại nặng nghành xuất cảng áo quần chiếm 80% hàng hóa xuất cảng của Bangladesh.

Huệ Võ