16/09/2015 | 3

Bảng giá giấy được thay bằng bảng giá điện tử

Bảng giá giấy được thay bằng bảng giá điện tử

San Francisco, California. (CBS) – Bảng giá bằng giấy gắn trên các kệ hàng hóa luôn thay đổi, và thỉnh thoảng khách hàng phải trả tiền cao hơn tại quầy thu ngân.

Trên thực tế, trong vòng hai năm qua, các hãng Safeway, Whole foods, Walgreens, Target và CVS phải trả lại tất cả số tiền tính sai cho khách hàng, vì tính tiền quá giá ghi trên bảng giấy. Video cho thấy tại siêu thị này, khách hàng bị tính sai giá từ một đến 50 món hàng mà họ đã mua. Tuy nhiên, tình trạng không thống nhất giữa bảng giá bằng giấy với quầy tính tiền đang được giải quyết và sẽ chấm dứt. Ron Hasemeyer là chuyên viên của Phòng Đo Lường Alameda County, cho biết những rắc rối và khiếu nại thường bắt nguồn từ sai lầm của con người. Nhân viện siêu thị hoặc các chợ không thể chạy theo kịp cơn bão hạ giá, và các con số trên bảng giấy thường thay đổi có khi mỗi ngày.

Một công ty ở Silicon Valley cho biết họ đang thực hiện một cuộc cách mạng về bảng giá, xóa bỏ bảng giá giấy thay bằng bảng giá điện tử. Sunit Saxena là người sáng lập công ty Altierre cho biết họ bảo đảm rằng từ nay giá cả tại các kệ hàng hóa luôn thống nhất với quầy thu ngân. Kohls bắt đầu thử nghiệm bảng giá điện tử từ năm 2010. Khách hàng vui mừng trước thông tin này. Từ nay họ sẽ trả tiền ít hơn, vì được tính đúng giá với bảng giá tại các ngăn kệ. (Mai Đức)