01/05/2022 | 154

Bằng chứng về sự tham gia của Đảng Cộng Hòa trong các kế hoạch bầu cử của ông Trump

Bằng chứng về sự tham gia của Đảng Cộng Hòa trong các kế hoạch bầu cử của ông Trump

Những kẻ nổi loạn xông vào tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đã thành công – ít nhất là tạm thời – trong việc trì hoãn việc chứng nhận cuộc bầu cử của Joe Biden vào tòa Bạch Ốc.  Vài giờ trước, dân biểu Cộng Hòa  Jim Jordan đã cố gắng thực hiện điều tương tự.

Nhắn tin với Chánh văn phòng tòa Bạch Ốcc lúc bấy giờ là Mark Meadows, một đồng minh và bạn thân, vào lúc gần nửa đêm ngày 5 tháng 1, dân biểu Jordan đưa ra lý do cho những gì Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi công khai – đó là Phó Tổng thống Mike Pence, trong vai trò nghi lễ của mình, chủ trì việc kiểm phiếu, bằng cách nào đó khẳng định thẩm quyền từ chối các đại cử tri từ các tiểu bang mà ông Biden đã thắng.

Dân biểu Jordan nhắn tin: “phó tổng thống Pence “nên hủy bỏ tất cả phiếu của các đại cử tri”. Và ông Meadows trả lời: “Tôi đã thúc đẩy việc này, nhưng không chắc nó sẽ xảy ra.” Các tin nhắn đã nộp cho một tòa án ngày 22 tháng 4 từ ủy ban quốc hội điều tra cuộc bạo động ngày 6 tháng 1, là một loạt bằng chứng đáng kinh ngạc cho thấy sự tham gia rất sâu đậm của một số nhà lập pháp Cộng hòa Hạ viện trong nỗ lực tuyệt vọng để giữ quyền lực cho ông Trump.

Việc xem xét các bằng chứng cho thấy các chi tiết mới về việc thời gian bao lâu trước khi cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội xảy ra, và sự tham gia trực tiếp của các nhà lập pháp đảng Cộng HÒa vào chiến dịch của ông Trump nhằm đảo ngược kết quả của một cuộc bầu cử tự do và công bằng.  Đó là mối liên hệ mà các thành viên của ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đang đưa ra ánh sáng khi họ chuẩn bị đưa ra các phiên điều trần công khai vào tháng 6.