30/11/2018 | 0

Bằng cấp cao hơn, thu nhập ít hơn

Bằng cấp cao hơn, thu nhập ít hơn

Ảnh: Thanh Niên

Tin Sài Gòn, Việt Nam – Tại Việt Nam, người có trình độ sơ cấp có thu nhập cao hơn những người có trình độ trung cấp và cao đẳng, mặc dù những người này được xem là có bằng cấp cao hơn những người có bằng sơ cấp.

Báo Thanh Niên ngày 30 tháng 11 năm 2018 loan tin, Thống kê của Bộ Lao động- Thương Binh- Xã hội cho biết, quý 2 năm 2018, dân số từ 15 tuổi trở lên ở Việt Nam là 72,51 triệu người, tăng 0,93% so với cùng kì năm ngoái. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 55,12 triệu người.

Thu nhập của lao động làm công hưởng lương có trình độ đại học là cao nhất với số tiền 7,87 triệu đồng/tháng, tiếp đến là nhóm có trình độ sơ cấp với 6,51 triệu đồng/tháng; người có trình độ trung cấp thấp hơn cả trình độ sơ cấp với 5,5 triệu đồng/tháng; người có trình độ cao đẳng dù cao hơn trung cấp nhưng vẫn thấp hơn trình độ sơ cấp với 6,1 triệu đồng/tháng; lao động làm công hưởng lương không có chuyên môn kỹ thuật thu nhập ở mức 4,8 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, thu nhập của tất cả các nhóm chuyên môn kỹ thuật đều giảm so với quý 1 năm 2018, trong đó giảm cao nhất là nhóm có trình độ sơ cấp và nhóm có trình độ đại học trở lên.

An Nhiên