27/08/2022 | 227

Bản Tuyên Thệ Khám Nhà Của Ông Trump Đã Được Công Bố

Bản Tuyên Thệ Khám Nhà Của Ông Trump Đã Được Công Bố

Bản tuyên thệ nêu ra lý do tại sao bộ tư pháp muốn khám xét căn nhà Mar-a-Lago của ông Trump. FBI nói rằng các tài liệu mật đã được tìm thấy 14 trong số 15 hộp hồ sơ được gửi vào tháng Giêng từ nhà của cựu tổng thống Trump đến kho lưu trữ quốc gia. Một số tài liệu chứa thông tin tình báo thu thập được từ các gián điệp của chính phủ Hoa Kỳ. Ông Harry Litman, cựu công tố viên liên bang nói rằng “đấy là mấu chốt của toàn bộ bản tuyên thệ. Đây là các tài liệu có thể giết người, cũng như tiết lộ các nguồn và phương pháp, thu thập tin tức tình báo. Nếu tài liệu lọt ra ngoài, nó thực sự phá hoại an ninh Hoa Kỳ.

Các nhà điều tra đã tìm thấy 184 tài liệu có đánh dấu phân loại, trong đó có 67 tài liệu được đánh dấu mật, 92 tài liệu bí mật và 25 tài liệu được đánh dấu tối mật. Ông Michael Morell, chuyên gia về an ninh quốc gia của CBS cho biết:  “Những thứ mà ông quan tâm nhất là các tài liệu được đánh dấu HCS, đó là dấu hiệu cho thấy rằng thông tin được lấy từ các điệp viên CIA ở nước ngoài.”

Bản tuyên thệ đã được công bố theo yêu cầu của các nhóm truyền thông. Bộ Tư pháp phản đối việc công bố nhưng đã được yêu cầu gửi một phiên bản biên tập lại. Khoảng một nửa của tài liệu 32 trang đã bị bôi đen.

Thẩm phán cho phép Bộ Tư Pháp giữ lại các chi tiết cần thiết để duy trì tính toàn vẹn của cuộc điều tra và để bảo vệ sự an toàn của các nhân chứng và nhân viên thực thi pháp luật. Bản tuyên thệ cũng chỉ ra những lo ngại về an ninh tại khu Mar-a-Lago, lưu ý rằng không có bộ phận nào của câu lạc bộ tư nhân nào được phép lưu trữ các tài liệu mật.