Bản tuyên ngôn độc lập phiên bản 2018

Bản tuyên ngôn độc lập phiên bản 2018

“Hỡi đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả mọi người Việt Nam đều sinh ra bình đẳng, người nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
Thế mà 73 năm qua, bọn cộng sản phản cách mạng lợi dụng lá cờ độc lập dân tộc cướp đoạt quyền tự do dân chủ của Nhân dân ta, cai trị áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Bọn cộng sản phản động không cho Nhân dân quyền tự do hoạt động, tham gia các đảng phái, tổ chức chính trị, chúng tước đoạt quyền tự do làm báo, quyền tự do biểu tình của Nhân dân,…
Chúng thi hành những luật pháp dã man. Trước đây, chúng dùng các điều luật 79, 88, 258 và nay là các điều 107, 109,… trong Bộ luật hình sự để bắt giữ và cầm tù những người hoạt động chính trị đối lập.
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay đàn áp và cầm tù những người yêu nước tham gia biểu tình chống giặc ngoại xâm và việc bán nước của chúng.
Chúng tìm cách bịt miệng dư luận bằng luật an ninh mạng, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng bất lực trong việc kiểm soát hàng hoá, thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả và kém chất lượng để giết hại đồng bào và làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy bằng hàng trăm loại thuế, lệ phí và phí khác nhau. Chúng bắt Nhân dân ta phải một cổ ba chòng, nuôi bộ máy chính quyền khổng lồ, nuôi bộ máy đảng, bộ máy các cơ quan ngoại vi của đảng khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu khiến hàng triệu người trở thành dân oan.
Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, thao túng giá cả vàng, chứng khoán.
Chúng đặt ra mức thuế rất cao và vô lý, làm cho dân ta phải mua hàng hoá tiêu dùng với giá cắt cổ trong khi dân ta vẫn ở mức thu nhập thấp.
Mùa Xuân năm 1974, bọn bành trướng Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa. Bọn cộng sản phản động đã im lặng không phản đối. Đến mùa Xuân năm 1988, bọn bành trướng Trung Quốc lại xâm chiếm Trường Sa, giết hại 64 chiến sĩ hải quân. Nhưng bọn cộng sản đã không cho quân đội đánh trả mà cam chịu để mất một phần Trường Sa. Năm 1991, bọn cộng sản đã ký hiệp ước Thành Đô để bán nước ta cho Tàu cộng. Như vậy giã tâm bán nước, hại dân luôn được thực hiện trong suốt thời gian cầm quyền của chúng.
Tuy vậy, đối với bọn cộng sản phản động, Nhân dân ta vẫn giữ một thái độ bao dung và nhân đạo. Mong cho chúng ăn năn hối lỗi, biết tôn trọng các quyền tự do dân chủ của Nhân dân. Nhưng bản chất phản cách mạng, phản dân chủ và cực kỳ phản động của bọn cộng sản Việt Nam không bao giờ thay đổi.
Bởi thế cho nên, chúng tôi, Hội Anh Em Dân Chủ, đại biểu cho Nhân dân Việt Nam, tuyên bố kiên quyết đấu tranh thay đổi chế độ cộng sản toàn trị và phản động. Xây dựng chế độ dân chủ đa đảng tại Việt Nam.
Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại nhà cầm quyền cộng sản tham nhũng, vi phạm nhân quyền và âm mưu bán nước.
Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế hãy lên án nhà cầm quyền CSVN vi phạm nhân quyền. Và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam.
Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của thực dân để dành độc lập, một dân tộc đã gan góc đấu tranh đòi tự do dân chủ, chống lại chế độ độc đảng cộng sản phản động, dân tộc đó phải được tự do dân chủ!
Vì những lẽ trên, chúng tôi, Hội Anh Em Dân Chủ trịnh trọng tuyên bố với đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước rằng:
Nhân dân Việt Nam có quyền hưởng tự do và dân chủ. Đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để đấu tranh dành cho được các quyền ấy”.

Hội Anh Em Dân Chủ

Nguồn: FB Nguyễn Văn Đài

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)